image
.ScUllOtStrieY.
Thursday, July 23, 2009,

Sinaunang Kabihasnan sa India :)


HEOGRAPIYA

 1. Subcontinent ang tawag sa india dahil sa laki nito.
 2. Halos lahat ng anyong lupa at tubig ay matatagpuan rito.
 3. May apat na rehiyong heograpikal : Deccan Plateau, Kapatagan ng Indus at Ganges, Kabundukan sa Hilaga at Baybaying Gilid

MGA DRAVIDIAN

1. Maitim, matitikas at matipuno, kulot, makapal labi, may katamtamang taas, pango.
2. Unang nanirahan sa India at nagtatag ng Mohenjo-Daro at Harappa
3. Sinalakay ng mga Aryan
4. RESPONSABLE.

MGA ARYAN
 1. Nandayuhan at nanalakay ng lambak ng Indus.
 2. Matatangkad, mapuputi, maitim at kunat ang buhok, matangos ang ilong, nagsasalita ng wikang Indo-Europeo.
 3. Sinakop ang kambal na lungsod noong 1500 BCE.
 4. Ginawang alipin ang mga natirang Dravidian.
 5. TAMAD.

Mohenjo-Daro at Harappa

INFO
 1. Natuklasan noong 1920; umusbong ang dalawa noong 250BCE.
 2. Mayaman ang mga lungsod, maganda ang kalakaran at may pagkakaisa ang mga mamamayan
 3. Nakatayo ang mga bahay sa naglalakihang bloke ng lungsod, malaki ang kalsada, may alkantarilya at sistema ng patubig
KABIHASNAN
 1. Magsasaka sila, nag-aalaga ng hayop.
 2. Nagsusuot ng lino
 3. Guagamit ng pilak, ginto
 4. Nagsusugal (may natuklasang dice)
KALAKALAN, SINING AT KULTURA
 1. Gumagamit ng selyo na inuukit.
 2. Maaaring pananda ng pagmamayari ang selyo
 3. Simple ang isruktura
PANULAT
 1. Pare-pareho ang karakter ng mga titik
 2. Gumagamit ng seal upang sumulat
 3. Gumagamit ng pictograph.
 4. Walang makuhang marami na kasulatang ito kaya hindi alam kung paano itong basahin
RELIHIYON
 1. Naniniwala sa mga kaluluwang nakatira sa kalikasan
 2. Sinasamba ang diyosa ng pagatatanim
 3. Payak ang pananamba
PAGLAHO
 1. Hindi alam ang tunay na dahilan ng paglaho ng 2.
 2. Maaaring lumubog ang lupa matapos magbago ang daloy ng Indus.
 3. Maaaring hindi nakapaghanda sa paglusob ang mga Aryan (pinakamalapit na teorya)

5:43 AM