image
.ScUllOtStrieY.
Thursday, July 23, 2009,

Kabihasnang Chaldean

LIPUNAN AT KULTURA
 1. Nasanay sa mga magagandang tahanan at palasyo
 2. Gumamit ng malasalaming laryo sa mga istraktura na hinango sa inhinyera at arkitektura ng Babylonia
 3. Pinakamataas na ziggurat: ang Elemenanki. (Sinasabing Tower of Babel sa bibliya)
 4. Nasanay sa astronomy at astrology
 5. nasasabi ang kapalaran sa pagkilos ng bituin o mga bagay sa kalawakan
EKONOMIYA
 1. Pagsasaka ang ikinabubuhay
 2. Nakuha ang yaman sa sinakupan
PAG-UNLAD
 1. Ang pamumuno ni Nebuchadnezzar
 2. Pagpili ni Nebu ang matatalinong mga bata sa sinakupan at sila ang katulong sa pamumuno
PAG-BAGSAK
 1. Pagkatapos ni NebuII, mahihina ang mga hari.
 2. Nakatuon sila sa karangyaan at kasayahan.
 3. Nilusob ng Chaldean
AMBAG SA KASAYSAYAN
 1. Hanging Gardens
 2. Zodiac Signs at Horoscope

6:46 AM