image
.ScUllOtStrieY.
Tuesday, July 07, 2009,

KABIHASNANG BABYLONIAN:
>Lipunan at Kultura
>Kodigo ni Hammurabi bilang patnubay sa kilos at gawa
>classes: maginoo, malalayang tao, alipin ng lipunan
>Mga karapatan ng babae: magpari, magtinda ng alak, mamahala ng negosyo, dote, karapatan sa ari-arian
>pinapahalagahan ang anak
>Marduk bilang pinakadakilang Diyos na kinilala noong 120bc
>silindrikal na selyo, plorerang may disenyo, nililok na mamahaling bato etc
>EPIKO (Enuna Elish at Gilgamesh)
>Ekonomiya
>pangangalakal
>magagaling na artisano = pag unlad ng karatig-pook
>alahas
>Kontrata
>tuklas ng bakal = umunlad artisano
>Pag-unlad
>maayos ang pagapalakad ng pamahalaan
>tulong ang mabababang opisyal, sundalo at hari
>kodigo ni hammurabi
>magagaling na artisano
>karapatan ng kababaihan
>Pagbagsak
>Paglusob ng indo-europeo/kassite at hittiteKABIHASNANG HITTITE
>Lipunan kultura
>bakal
>sistema na hindi masyado kasimlupit ng hammurabi
>diyos ng panahon at ginang araw
>inilililok na ang diyos ay sa katauhan ng tao/hayop
>istruktura sa sandigan at tanggulan
>dakilang araw o hari - pinuno
>makapangyarihan din ang reyna
>lahat ay may karapatan
>9 wika
>Ekonomiya
>bakal
>masa mahalaga bakal kaysa sa ginto at pilak
>tanso at bronse
>agrikultura
>hayop
>pukyutan
>ubas, mansanas, pomegranate at buti (ie: barley at trigo)
>lana at flax
>Unlad
>bakal
>sistema ng pagbabatas
>pagpapahalaga sa karapatan
>matatanda na nagpaunlad ng ng agrikultura
>Bagsak
>abuso sa pribilehiyo ng kamag-anak ng hari
>relihiyon > laban ng militar
>nilusob noong 1200bc ng dinastiyang mitas ng phyrgia at dorian

5:38 AM