image
.ScUllOtStrieY.
Saturday, July 11, 2009,

Kabihasnang Assyrian:

Lipunan at Kultura
 1. kauna-unahang pangkat na matatag ang sistema ng pamumuno sa imperyo
 2. Ishtar at Marduk
 3. Aklatan na may 200,00 tabletang luwad - Ashurbanipal
 4. Mayaman - nakatira sa bahay/palasyo na gawa sa bato/laryo, nagsusuot ng lino
 5. Lubos/walang takda ang kapangyarihan ng hari (awtokrata). Siya lamang ang binibigyan ng utos ni assur
 6. Ninevah - kabisera ng Assyria. Pinakamatibay at pinakamatatag na lungsod sa sinaunang daigdig
Ekonomiya
 1. epektibo na pangongolekta ng buwis
 2. mayaman sila
 3. pananakop ng mga lupain = kayamanan
 4. maayos na kalsada, epektibong serbisyong postal
 5. matatag na hukbong sandatahan
Pag-unlad
 1. matatag na sistema
 2. pangongolekta ng buwis
 3. serbisyong postal
 4. sandatahang lakas
Pag-bagsak
 1. kapalaluan at kalupitan ng assyrian = pagkakaisa ng chaldean, medes at persianpara magapi sila
 2. walang tumulong sa assyria. lumusob si alexander the great at walang iniwang bakas ng assyria

11:32 PM